Pytanie ustne 2013/02, które złożyły Antonyia Parvanova i Rebecca Taylor, w sprawie przyszłych działań UE służących wsparciu państw członkowskich w zwalczaniu szkód związanych z alkoholem alkoholA. Parvanova : Ocenia się, że z uzależnieniem od alkoholu wiąże się 155 mld EUR kosztów społecznych przypisywanych alkoholowi w Europie, w tym związanych z wypadkami drogowymi, nieobecnościami w pracy i spadkiem wydajności pracy. Alkohol jest w skali światowej głównym czynnikiem ryzyka złego stanu zdrowia i przedwczesnej śmierci w grupie wiekowej 25-59 lat, czyli większości ludności w wieku produkcyjnym.

Alkohol - powoduje szkody zdrowotne i społeczne

Alkohol – powoduje szkody zdrowotne i społeczne

Strategia Unii Europejskiej w zakresie wspierania państw członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu ma zasadnicze znaczenie dla dzielenia się najlepszymi praktykami w tym obszarze, i działała na rzecz stabilizacji spożycia alkoholu w wielu państwach UE.

Komisja Europejska: Pomimo tego, że państwa członkowskie poczyniły już duże postępy przy konsumpcji alkoholu, to niestety nadal jest on przyczyną wielu chorób. W ramach strategii „Unia Europejska 2020”, UE powinna zwiększyć swoja produktywność oraz spójność społeczną . Niedawno został opublikowany dokument, który mówi o inwestycji w zdrowie. Należy zwiększyć działania prewencyjne. Strategia z roku 2006 dotycząca wsparcia państw członkowskich w zwalczaniu problemów z alkoholem jest cały czas ważną wskazówką. Niezależny wykonawca zakończył właśnie ocenę działań realizowanych 2006 -2012 i ocena ta wskazuje, iż priorytety były istotne w całej Unii Europejskiej.