Oznaczenia geograficzne aromatyzowanych produktów sektora wina alkoholSprawozdawca P. Bartolozzi: Celem rozporządzenia jest stworzenie polityki jakości. Sektor produktów wina aromatyzowanego jest ważny dla rynku spożywczego i konsumentów UE.

Alkohol, sektor wina

Alkohol, sektor wina

Chodzi o przepisy dot. informowania klientów. Oznaczenia wyłączności nazwy nie mogą być stosowane jako oznaczenia dla klientów. Ważne są oznaczenia geograficzne i oznaczenia charakteru biologicznego użytych składników. Trzeba opracować konkretne wytyczne i zasady dla producentów wina aromatyzowanego.

M. Pirillo: Najważniejsze jest bezpieczeństwo konsumentów. Trzeba dostosować definicję wina aromatyzowanego. Istotna jest kwestia składników. Należy dostosować produkcję tak, aby wziąć pod uwagę ewolucję tych produktów przez ostatnie 20 lat. Ważna jest wzmianka o produkcji biologicznej. Z niektórymi winami aromatyzowanymi np. jajecznymi występuje problem z analizą i określaniem zawartości cholesterolu.

A. Rosbach: Konsumenci mają prawo do uzyskania rzetelnej informacji o pochodzeniu i zawartości alkoholu.

K. Klas: Wino jest produktem wrażliwym: Musimy być ostrożni w kontekście oznaczeń graficznych, by nie naruszyć dobrego imienia niektórych produktów. Decyzje przyjęte o jednolitym rynku wina nie zostały zaprzepaszczone.

P. Ayuso: Trzeba doprecyzować przepisy w tym rozporządzeniu tak aby nie było dowolności w kwestii nazewnictwa.

Komisja: Trzeba unowocześnić pozostałe przepisy z 1991 roku. Ważne jest wzmiankowanie o rodzaju winorośli na produktach aromatyzowanych. Może dojśc do rozszerzenia nazw regionalnych na wina aromatyzowane. Ważne są przepisy dotyczące win BIO i one też mają zastosowanie w przypadku wina aromatyzowanego. Oznaczenia geograficzne muszą być chronione. W celu zapewnienia spójności prawnej i nazewnictwa oraz lepszej ochrony nazewnictwa trzeba lepiej współpracować z krajami trzecimi. Rozporządzenia i metody analizy nazewnictwa opierają się na propozycji Europejskiej Organizacji Wina.

P. Bartolozzi: Kwestia oznaczeń geograficznych jest inna niż w przypadku win gdyż w tym przypadku oznaczenia są dostosowane do wina aromatyzowanego. Należy dążyć do podnoszenia jakości.